​I sommer afsluttede Nikolaj sin uddannelse på HF Inklusion. Siden har han taget springet til Københavns Universitet, hvor han i dag læser Historie. Her kan du høre om Nikolajs oplevelser med at starte på en videregående uddannelse.

​Nikolaj er 21 år og bor i Sputnikhyblerne, som er et botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser. Her har han boet de seneste to år. Nikolaj har diagnosen Aspergers syndrom, og det betyder, at han til tider tænker anderledes end de fleste af hans medstuderende.

​”På nogle punkter kan jeg godt mærke, at jeg er anderledes. Men samtidig har jeg også fået udvidet nogle personlige grænser ved at starte på universitetet. Især på det sociale område”.

​En del af et studiefællesskab

Nikolaj har svært ved at forstå og navigere i sociale sammenhænge. På trods af det har han fundet sig godt til rette på universitet, hvor han hurtigt følte sig som en del af det sociale fællesskab.

​”Folk er utrolig flinke på studiet, og jeg føler, at jeg er faldet godt til både fagligt og socialt. Jeg har også været heldig at lande i en god studiegruppe. Vi ses en til to gange om ugen, og har det rigtig godt sammen”.

​Mange mennesker og intensivt samvær kan godt stresse Nikolaj. Derfor tog han for eksempel ikke med på rusturen i begyndelsen af semestret. Han kender sine egne grænser, men studiet har samtidig været en katalysator til at rykke ved nogle af dem.

​Han tager blandt andet del i Café Helga – instituttets fredagsbar. ”Jeg er måske ikke ligefrem den sidste der går”, som han siger. Men ikke desto mindre fremhæver Nikolaj fredagsbaren, som noget af det sjoveste ved at gå på universitetet. Det har dannet ramme for en slags øverum, hvor han har kunne træne sine sociale kompetencer.

​Nikolajs styrker

Rent fagligt føler Nikolaj også, at han er landet et sted, der passer godt til ham. Et sted, der interesserer ham, og hvor han føler sig dygtig til det, han foretager sig.

Som historiestuderende er det væsentligt at kunne stille kritiske spørgsmål til den kilde, man sidder over for. Kildekritikken udgør nemlig den grundlæggende metode i historiefaget, og her har Nikolaj en force.

​”På en måde har jeg været nødt til at kompensere for mine manglende sociale evner. Det har ført til, at jeg har udviklet en evne til at analysere ting meget mere effektivt end de fleste”.

​Derudover har Nikolaj en afsindigt god hukommelse.

​”Min langtidshukommelse er rigtig god. Korttidshukommelsen er knap så stærk. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede i går, men jeg kan huske alle mulige facts om de mest obskure emner”.

​En dygtig analytisk sans og en stærk hukommelse har vist sig at være en god kombination, når Nikolaj skal finde vej igennem svære tekster og memorere historiske begivenheder.

Et råd til andre

”Spring ud i det”. Sådan lyder Nikolajs råd til andre, der for eksempel går på HF Inklusion og overvejer, om de skal læse videre bagefter. For som han siger: ”Hvis det kikser, kan du altid gøre noget andet. Det vigtigste er at turde tage springet. For det er svært at forudsige, hvordan det kommer til at være, før du faktisk har prøvet det”.​

Om Hyblerne​

  • Hyblerne er et botilbud for unge med autisme placeret i København Ø.
  • Det er et §107-tilbud, dvs. et midlertidigt tilbud til unge, der har behov for støtte, inden de kan flytte i egen bolig.
  • ​Hyblerne har 24 beboere og 6 udslusningspladser.
  • ​Hverdagen er relativt overskuelig med en høj grad af genkendelighed og forudsigelighed.​

Læs mere om Hyblerne​…

​Fem hurtige til Nikolaj

Hvad drømte du om at være, dengang du var yngre?​
Astrofysiker. Det var lige indtil, jeg fandt ud af hvor meget matematik, det krævede. Så besluttede jeg mig for, at jeg hellere ville læse historie.

Hvad er det bedste ved at gå på universitetet?
Forelæsningerne, fredagsbaren og det sociale samvær.

Hvilken historisk epoke er du allermest optaget af?
Det må være Middelalderens og Renæssancens bystater.

Hvad er det bedste ved at bo i Hyblerne?
Udflugterne og dét, at der er hjælp at hente til madlavning, rengøring og alle de praktiske ting.

Hvad drømmer du om at bruge din historieuddannelse til?
Enten vil jeg gerne være forsker, gymnasielærer eller historieformidler på et museum.