Sputnikkollegiet har modtaget en bevilling på næsten 60.000 kr. fra Velliv Foreningen. Pengene vil blive brugt til at udvikle et selvforståelsesforløb i samarbejde med beboerne. Dette initiativ sigter mod at støtte vores unge beboere i at opnå større selvstændighed, øget selvindsigt og deltage aktivt i fællesskaber.

Gruppeforløb med fokus på selvforståelse

En central del af selvforståelsesforløbet er udviklingen af personlige gruppeforløb for mindre grupper af beboere. Her vil personalet facilitere samtaler om selvforståelse i mere personlige rammer. Emner som autismens indflydelse på uddannelse, venskaber og kommunikation vil blive udforsket og reflekteret over i et trygt miljø.

Caféaftener med fokus på vigtige emner

En anden vigtig del af forløbet omfatter caféaftener, hvor relevante emner tages op sammen med de unge beboere. Det kan være emner såsom seksualitet, sundhed, jobsøgning, autisme, m.m.

Den næste caféaften byder på besøg af seksualvejleder Rikke Bangsmann, der vil tale om emnet “dating og kærester.” Beboerne vil få mulighed for at dele erfaringer og modtage tips og tricks til, hvor man kan møde potentielle partnere og hvordan man kan gribe det an.

En fælles indsats

”Både beboere og personale er engagerede i at bidrage til forløbet. I sidste uge mødtes personalet og kollegierådet for at brainstorme idéer til vigtige og interessante emner. Vi glæder os til at undersøge, hvordan vi kan udvikle dette selvforståelsesforløb, så det vil blive en integreret og værdifuld del af Sputnikkollegiets daglige liv.” fortæller Stine Hofman Eilers, socialrådgiver på Sputnikkollegiet.

Læs mere om Sputnikkollegiet

Hvordan går det med Sputniks børn og unge?