Vi holder fortsat åbent

Sputnikkollegiet følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som del af specialområdet er Sputnikkollegiets botilbud ikke omfattet af den nuværende nedlukning. Vores afdelinger er derfor åbne og bemandede.

Vi tager de fornødne sundhedsmæssige hensyn i form af bl.a. afstand, værnemidler, adgang til håndsprit, portionsanrettet frokost og øget fokus på hygiejne og rengøring.

Beboere og personale på hver afdeling er inddelt i mindre teams. Dette for at sikre, at hele afdelingen ikke er en del af samme smittekæde og sikre os mod store smitteudbrud.

Vi følger løbende med i udviklingen og anbefaler, at man holder sig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål, der relaterer sig til Sputnikkollegiets håndtering af situationen, beder vi dig kontakte den lokale ledelse.

Klik her for kontaktinfo ▶▶▶

Har du sundhedsfaglige spørgsmål, kan du ringe til den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.

OBS: Nedenstående artikel er publiceret den 20. marts 2020 og er et øjebliksbillede af situationen på daværende tidspunkt.

Sputniks botilbud er stadig åbne og bemandede, og vi arbejder koncentreret på at skabe en så normal, tryg og sund hverdag for beboerne som muligt i denne tid.

Fokus på de unges trivsel og stressreduktion

Beboerne på Sputnikkollegierne og Sputnikhyblerne er unge med autisme og psykiske vanskeligheder, herunder angst, OCD og psykisk sårbarhed. De kan derfor have særlige udfordringer i denne situation, som fx omfatter ængstelighed, isolation og udfordringer med hygiejne.

Her giver vi et indblik i, hvordan corona-situationen håndteres på ét af vores tre botilbud, Sputnikkollegiet på Frederiksberg.

”Vi oplever, at de unges diagnoser og udfordringer kan blive forstærket, især autisme, OCD, angst og den sociale isolation. De unge kan være begrænsede i deres omgang både på kollegiet og udenfor, fordi de er er tiltagende angste for at komme i berøring med noget, der kan være smitteårsag”, fortæller leder af kollegiet, Holger Benfeldt Lund. Personalet har derfor en særlig opmærksomhed rettet mod disse afledte effekter af corona-virussen.

Socialt samvær på afstand

Det sociale ungdomsmiljø er normalt én af Sputnikkollegiets største styrker. Samværet er udfordret, og den begrænsede sociale aktivitet presser de unge psykisk.

”Vi skal finde nye måder at være sammen på, hvor vi holder afstand til hinanden. Personalet gør, alt hvad de kan for at opretholde en normal hverdag, hvor de unge bliver set og får et socialt sammenhold med nogen,” siger Holger og fortsætter ”Vi har kontakt med de unge flere gange dagligt, både på sms og ved at banke på døren, så de bliver set og hørt. Vi tilbyder daglige gåture i mindre hold for at opretholde social kontakt og få frisk luft.”

Kollegiet tilbyder fortsat mad tre gange om dagen. I begyndelsen spiste beboerne i mindre hold, men nu spiser de i stedet på værelset for at undgå smittespredning. Der er indført en klar struktur for, hvordan man gør, når man henter sin mad, og at servicen skal afleveres et andet sted, end der hvor man går ind. Beboere, der er syge, får bragt mad op.

Kollegiet er de unges hjem

Ca. halvdelen af beboerne er taget hjem til deres familie, men Holger Benfeldt Lund oplever, at der begynder at indsnige sig en rastløshed, og de spørger, hvornår de kan komme tilbage. ”Kollegiet er deres hjem, så de er altid velkomne tilbage, men for at undgå smittespredning har vi opfordret alle beboere, der har mulighed for det, praktisk og pædagogisk, til at tage hjem til deres forældre. Vi er i daglig kontakt med denne gruppe unge og deres netværk og opretholder så meget som muligt af den pædagogiske indsats telefonisk” fortæller han.

Fokus på hygiejne og social støtte

For de beboere, som er tilbage på kollegiet, ser hverdagen meget anderledes ud end vanligt. ”Vi kører med nødberedskab, for at nedbringe antallet af eventuelle smittekilder og følge regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at så meget personale som muligt skal blive hjemme. Samtidig oplever vi, at beboerne kalder på mere social støtte og omsorg end ellers. Botræningen har et andet udtryk, og vi har et særligt og intensiveret fokus på hygiejne, rengøring og oprydning på værelset, så vi sikrer, at de unge kan opretholde en sund og overskuelig hverdag.”

”Jeg har lyst til at tilføje, at personalet klarer det superflot i den her ekstraordinære situation. Alle byder ind med fleksibilitet og omstillingsparathed og et oprigtigt ønske om hjælpe de unge mennesker, vi har boende,” afslutter Holger.

Gode råd fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har oprettet en corona-hotline som kan benyttes af personale, borgere og pårørende i sociale tilbud. Hotlinen er åben alle hverdage fra 9.00-18.00. Ring på 72 40 40 00.

Socialstyrelsens hjemmeside kan du også finde gode råd til borgere og personale i botilbud.

Sputnikkollegiet Frederiksberg