Metode

Sputniks metodiske grundlag gennemsyrer alt, hvad vi gør på kollegiet – fra morgenvækning og måltider til udviklingsplaner og botræning.

Vores metodiske grundlag er sammensat af systemisk og narrativ pædagogik, relationspædagogik og autismespecifikke metoder.

Narrativ pædagogik og ressourceorienteret tilgang

Det faste personale er efteruddannet inden for systemisk og narrativ pædagogik. Det betyder blandt andet, at vi fokuserer på beboernes ressourcer i mødet med dem og inddrager hele netværket til at bygge videre på beboernes udvikling, når det er hensigtsmæssigt. Vi støtter beboerne i at træffe egne, kvalificerede valg og tage ansvar for deres valg.

Ved hjælp af den narrative metode / narrativ pædagogik får beboerne udviklet deres blik på egne kompetencer og udfordringer samtidig med, at vi arbejder med relationsdannelse.

Vi siger, at alle har ret til deres egen historie, og vi hjælper de unge til at opbygge deres. Det sker i samarbejde med netværket, hvor samtalen altid rummer en dialog om, hvad der går godt, og hvor potentialerne ligger.

Metoder med fokus på autisme

Samtidig anerkender vi autismespektrumforstyrrelsen som en funktionsnedsættelse, og bruger de redskaber, som viser gode resultater for netop de beboere. Personalet bliver tilbudt grundkursus i autisme, og Sputnik har udviklet forskellige metoder, f.eks. en diagnosespecifik konfliktmedieringsmodel, som kan tages i brug i eventuelle konflikter mellem beboerne.

Relationspædagogik – kollegiestøtte

Relationspædagogik er en vigtig metode i Sputniks arbejde. Vi tror på, at en forpligtende relation kan motivere beboerne til at tage ansvar for deres liv og deres valg. Vi inddrager derfor forældre og andre i netværket i det daglige arbejde.

Alle beboere får tilknyttet en kollegiestøtte (på hyblerne kaldet hybelstøtte), som er særligt opmærksom på den enkelte beboers personlige og sociale udvikling.

Personalets uddannelse

De ansatte ved kollegiet er primært uddannede pædagoger. Alle fastansatte vil gennemgå Sputniks 1-årige uddannelsesforløb i systemisk teori og metode samt modtage uddannelse inden for det autismespecifikke område.

Kollegiets ledelse har gennemgået en 1-årig systemisk lederuddannelse i Sputnikregi og har en specialuddannelse i udviklingsforstyrrelser. Flere af lederne er herudover ved at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse.

Personalet deltager desuden regelmæssigt i supervision med eksterne psykologer.

Faste samarbejdspartnere

Sputnik samarbejder med nogle af landets fremmeste psykologer med ekspertise på autismeområdet:

Trine Uhrskov, cand.psych. Sopra (Sopra er en del af VISO, servicestyrelsens specialistkorps, som udreder og giver rådgivning i landets mest komplekse sager inden for ADHD og autisme). www.sopra.dk

Pia Laursen, cand. psych. og med en treårig systemisk specialistuddannelse fra Milano-skolen. www.pialaursen.dk

Pædagogisk overlap

Hver eftermiddag har vi en times overlap i mødetiden for personalet. Formålet med det daglige overlap er at klæde aftenpersonalet på og dele faglige refleksioner og på den måde skabe sammenhæng og genkendelse i beboernes hverdag. Det pædagogiske overlap er en integreret del af vores relationspædagogiske metode.

Herudover holder vi et ugentligt personalemøde, og ca. hver 6. uge har vi ekstern supervision. Se mere under Personalets uddannelse.

Magtanvendelser

Sputnik har en meget klar holdning til magtanvendelser og er opmærksomme på forebyggende tiltag. Vores pædagogiske metoder, som er beskrevet herover, er medvirkende til, at vi på Sputnikkollegiet har meget få magtanvendelser.

Vi har en beredskabspolitik, som gennemgår, hvad personalet skal gøre, hvis der opstår tilspidsede situationer.

Tidlig indgriben

Unge med en diagnose inden for autismespekteret har en forhøjet risiko for psykiatriske lidelser som depression og OCD, ligesom tilsyneladende små problemstillinger af og til, kan udvikle sig alvorligt og utilsigtet.

Vi har et veludviklet kriseberedskab med klare rutiner ved utilsigtede handlinger og episoder, ligesom vi trækker på hele Sputniks ekspertise i forbindelse med udredning og opfølgning.​

Læs også:

Fra botilbud til egen bolig – sådan ruster vi de unge