Sputnikhyblerne på Østerbro har startet en klub for beboere på alle Sputniks tre kollegier. Drømmen er, at klubben skal åbne for nye venskaber i et lidt større ungdomsmiljø.

”Vores erfaring er, at mange unge, mangler et hyggeligt sted, hvor man kan møde andre unge, og have det sjovt sammen. Ofte spiller generthed, usikkerhed og lignende ind i forhold til at møde nye kammerater og venner,” fortæller souschef i Hyblerne, Morten Gericke.​

Lige nu er kollegierne i gang med at spørge de unge, hvad de ønsker sig af en klub, så de selv kan være med til at forme det og få ansvar for klubben. Det sidste årstid har klubben kørt engang om måneden, arrangeret af personale på tværs af kollegierne. Ideen er, at der fremover skal være klub hver uge.

På en tirsdag i slutningen af maj er 17 unge samlet til spilaften og hygge i Hyblernes klublokaler. En af dem er Morten Kiel, som er flyttet fra Hyblerne, men som er kommet tilbage for at være med til klub. Tanken er nemlig, at tidligere beboere også skal have en anledning til at vende tilbage.​

Morten Kiel fortæller: ”Jeg synes klubben er et godt initiativ. Det er dejligt, at kunne bevare venskaber og kontakter og evt. lære nye mennesker at kende.”

På denne aften er han bl.a. med til at spille Hint – et brætspil, hvor der skal gættes, nynnes og mimes, og grinene er en god bro til nye bekendtskaber.​

Klub for livet

”Vores ide er, at det skal være en klub, i en periode eller måske for resten af de unges liv, hvor de kan mødes med kammerater og venner og møde nye mennesker, som måske har nogle af de samme interesser som dem selv. Selvom man er flyttet ud af Sputnik, er man stadig medlem af klubben,” siger souschef Morten Gericke.

Han er selv med til spil og hygge, og en del af den pædagogiske opgave på sådan en aften er at åbne fællesskaberne op og give plads til alle, der har lyst til at deltage.

Morten Gericke ser mange potentialer i en klub:

”På længere sigt vil vi gerne tilbyde, at man kunne få rådgivning og vejledning, hvis der er noget som er svært, eller hvor man ikke har andre at spørge. Vi vil også gerne arrangere fælles ture ud i byen eller invitere til interessante oplæg om f.eks. angst eller ensomhed, og hvordan man kan tackle det. Men i første omgang spørger vi beboerne. Det skal være deres klub og et sted de har lyst til at komme mange år ud i fremtiden.​

Fakta om Sputnikkollegierne​

  • Vi har tre kollegier: På Frederiksberg, i Virum og på Østerbro (Hyblerne).
  • I alt har vi plads til 82 unge.​
  • Beboerne er alle mellem 18 og 30 år og har autismespektrumforstyrrelser eller tilsvarende udfordringer.
  • For at bo på kollegiet skal man være i uddannelse, beskæftigelse eller afklaringsforløb.
  • Vi er et § 107-tilbud, dvs. vi er et midlertidigt tilbud til unge, der har behov for støtte, inden de kan flytte i egen bolig.
  • Vi lægger vægt på et godt og hyggeligt ungdomsmiljø, hvor de unge tager medansvar for fællesskabet.
  • Læs om vores metoder og værdier.