Botilbud indsatser

Hvert år i januar er der valg til kollegierådet på Sputnikkollegiet Frederiksberg. 5 beboere og en suppleant repræsenterer beboerne og laver aktiviteter for alle.

Martin R. C. har været med i kollegierådet, siden det blev oprettet for fire år siden. ”Jeg bliver et troskabsorgan, eller hvad man kan kalde det, for mine medkollegianere. De kan gå til mig, hvis de har noget, de vil tage op med ledelsen,” fortæller han.

Planlægger aktiviteter for alle

Kollegierådet holder 8 møder og planlægger 6 aktiviteter om året, som alle beboere kan deltage i. På dagens møde er der forslag om at tage til en koncert, i biografen eller spille minigolf. Efter lidt snak frem og tilbage falder valget i stedet på en Tivoli-tur.​

Kollegierådet har et årligt budget, de selv kan forvalte. Gruppen diskuterer, hvor stor egenbetalingen skal være, hvis man vil med i Tivoli. De finder en løsning og sørger for, at alle er med på ideen. Én melder sig til at lave et opslag.

”Der plejer at være en god stemning på møderne,” fortæller Martin R. C. og fortsætter:

”Det er sjældent bøglerne går højt, og vi er grundlæggende enige om det meste.”​

Der bliver da også grinet, lavet sjov med hinanden og vendt de seneste fodboldresultater på dagens møde.

Fast dagsorden for kollegierådet

  1. ​Gennemgå seneste referat
  2. ​Gennemgå post fra postkassen
  3. ​Punkter til mødet
  4. ​Opfølgning postkasse
  5. ​Regnskab
  6. ​Planlægning af event
  7. ​Banko / tombola
  8. ​Punkter til næste møde
  9. Evt.​

Styr på cyklerne – og nye regler for kollegiekøkkenet

Rådet er med til at sikre, at beboerne tager medansvar for kollegiet. På dagens møde bringer én af deltagerne op, at der skal styr på de fælles cykler. Mange er i tvivl om, hvem der har ansvaret, hvis en cykel fx punkterer. Morten, som deltager fra personalet, lover at tage det op på et personalemøde, så der kan komme en retningslinje.

Et tilbagevendende punkt er kollegiekøkkenet, som er beboernes eget fælleskøkken. Rådet har hængt en seddel op for at få gode ideer til, hvordan man kan bruge køkkenet, og nu vil de gå videre med en guide til, hvordan man holder det rent, fylder opvaskemaskinen m.m.

Martin R.C. fortæller, at han også på tidligere møder har været med til at lave gæstepolitik og alkoholpolitik for kollegiet. ”Det er ikke fordi, vi på den måde laver regler for kollegiet, men vi er med til at tegne retningen. Jeg kan godt lide at være med der, hvor det sker.”

En måde at vise samfundssind

Sidste punkt på dagsordenen er det årlige Åbent hus, hvor forældre og andre gæster kommer på besøg. Her står kollegierådet for en tombola. Én melder sig hurtigt til at købe præmier og en anden vil købe lodder og stå for tombolaen på dagen. Der er masser af initiativ i kollegierådet og ingen tvivl om, at alle vil tage en tørn for det fælles bedste.

Martin R. C. afslutter: ”Kollegierådet er en måde at vise samfundssind på og vise interesse for nærdemokratiet. Jeg synes, jeg taler med de fleste og føler, jeg kan være en troværdig repræsentant for folks holdninger. Det er vigtigt i et demokratisk organ som kollegierådet.”

Læs om kollegiet på Frederiksberg Målgruppen for Sputnikkollegiet