Målgruppe

Botilbud for unge med autisme​ – København, Frederiksberg og Nordsjælland

Beboerne i Sputniks botilbud er alle unge mellem 18 og 30 år med autisme. Vi er et § 107-tilbud, dvs. et midlertidigt botilbud for unge voksne, som har brug for særlig støtte i en periode af deres ungdomsliv, før de kan klare sig i egen bolig. Alle beboere er under uddannelse/beskæftigelse eller i et afklaringsforløb.

De unge kan have forskellige diagnoser inden for autismespektret, f.eks. infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Vores autisme-botilbud ligger i København, på Frederiksberg og i Nordsjælland.

Boafklaring

De unge, som bor her, har brug for ekstra støtte i en periode, til at udvikle evner og kompetencer til at bo selv. Vi tilbyder et ungdomsmiljø, som man kan vælge til og fra efter behov og evner.

Krav til beboerne på Sputniks autisme-botilbud

For at bo på Sputnikkollegiet skal du kunne:

  • Samarbejde med os og være villig til at udvikle dig.
  • Vælge fællesskaber til og fra og trække dig, når du har behov.
  • Klare dig selv om natten (kollegiet er ikke døgnbemandet).
  • Selv opbevare og administrere evt. medicin.

Fælles for kollegiets beboere er, at ingen af dem er voldelige, forulempende eller stærkt selvskadende. Dette kan vi ikke tillade, da beboerne generelt har stor glæde af den ro og tryghed, vi tilbyder.

Af samme årsag kan man ikke være aktivt psykotisk eller misbruger.

Særligt for Sputnikhyblerne

Miljøet i Sputnikhyblerne er et mindre, overskueligt ungdomsmiljø med en høj grad af genkendelighed og forudsigelighed. Sputnikhyblerne kan i nogle tilfælde, være forløber for en senere indflytning på Sputnikkollegiet.​ Alle tre botilbud er for unge med autisme.

Kontakt ved indskrivning

Se kontaktoplysninger til de tre kollegier.​

Kollegiet på Frederiksberg

Kontakt os

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Leder Holger Benfeldt Lund

T: 40 56 38 49 / E: HOP@skolensputnik.dk

Sputnikkollegiet Virum

Leder Thomas Munk

T: 61 27 61 11​/ E: TMU@skolensputnik.dk

Sputnikhyblerne Østerbro

Leder Morten Gericke

T: 26 34 42 83 / E: MGE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev