Det kan være svært at få ro på tankerne, hvis man har autisme, angst eller stress. En gruppe unge fra Sputnikkollegiet på Frederiksberg er igennem et 9-uger langt mindfullness-forløb, der skal hjælpe med at styrke opmærksomhed og reducere stress.

”Meditationen hjælper mig med at sove om natten. Desuden så hjælper det mig også til at fokusere på, hvad jeg har gang i,” fortæller Sigge Hermann, som er med på kurset: ”Jeg har tit haft problemer med, at når jeg står og drikker et glas vand, så glemmer jeg lige pludselig hvad jeg laver, og så får jeg vandet ned i den gale hals. Det nummer har jeg kun lavet en eller to gange mens jeg har gået til mindfulness; før i tiden skete det 2-3 gange på en god uge.”

Reducerer stress og øger trivsel

De unge mødes hver torsdag med socialrådgiver Vibeke Mønster Razak, og der er et fast og forudsigeligt program med meditationer, mindfulness og yoga.

”Forskning har vist, at mindfulness-træning kan hjælpe til at styrke opmærksomhed og fokus, reducere stress og øge trivsel, og vi ved, at der er en høj forekomst af angst og depression hos mennesker med autisme,” fortæller Vibeke Mønster Razak.

Den del kan Sigge Hermann genkende, selv om han dog ikke selv har en autismediagnose: ”Det har været en rigtig positiv oplevelse, synes jeg. Det har givet mig nogle værktøjer, som gør at jeg meget bedre kan deale med min stress, angst og min manglende koncentration.”

Om programmet

 • Forløbet varer 9 uger med en ugentlig session a 90 min. I hver session trænes en række meditationer, mindfulness øvelser og yoga.​
 • De 9 sessioner indeholder temaer som opmærksomhed på åndedrættet, kroppen, tanker, følelser (egne og andres), lyde, forstyrrelser (indre og ydre) og forandringer.
 • Inspirationen kommer fra Mindfulness-programmet ”My mind”, som er udviklet af Dr. Susan Bögels, specielt til unge med autismespektrumforstyrrelser og deres forældre. I denne udgave er det dog kun de unge, der deltager.
 • Man tester pt. programmet i Danmark. Adjunkt Mette Elmose Andersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, undersøger, om mindfulness-træning er effektivt i behandlingen af unge med en autismespektrumforstyrrelse.​

Stå af tanketoget

”Vi bruger det her billede af et tanketog. Det kommer ind på perronen, og vi stiger på. Nogle gange kan tanker blive meget lange. Vi ved ikke, hvad endestationen er, eller hvor langt der er derhen, og vi har svært ved at stå af på de stationer, vi kommer forbi. Her i rummet øver vi os i enten ikke at stå på tanketoget eller lære at stå af i tide,” fortæller Vibeke Mønster Razak, og hun understreger:

”Det, jeg brænder for er empowermentdelen: De unge får nogle redskaber til sig selv, som de også kan bruge, når de ikke lige er her med mig.”

Og netop den del har Martin Christiansen taget med sig. Han har boet på Sputnikkollegiet i et år

”Jeg har f.eks. lært, at man nogle gange skal puste ud og slappe af, når ting bliver svært og hårdt. Jeg har prøvet det af, og det kan godt virke nogle gange.”

”Vi laver forskellige øvelser, sidder f.eks. og lukker øjnene i et stykke tid. Det er ret afslappende; jeg får ro i hovedet. Vi snakker også om, hvad stress er. Det har hjulpet mig med at finde ud af, at når man har det svært, så skal man gøre noget ved det. Nogle gange, hvis jeg tænker over, hvorfor jeg har det skidt, så kan jeg blive irriteret over det. Når man tager sig tid til sig selv og til at trække vejret, så kan man både finde ud af, at det er okay, at man har det sådan, og at man ikke behøver blive ved med at have det sådan,” siger Martin Christiansen.

Den kognitive diamant

Mindfulness-meditationen i ”My mind” er kombineret med teknikker fra kognitiv terapi og indeholder øvelser som er hjælpsomme i forhold til selvforståelse. Med mindfulness kan man få indsigt i sine tankemønstre og lære at se tankerne, som det, de er, en midlertidig tilstand, og man kan lære at arbejde med dem, så de ikke spænder ben for én i hverdagen.

”Vi tager udgangspunkt i den kognitive diamant: tanker, følelser, krop, adfærd. Hvis man f.eks. tænker ’Det her kan jeg nok ikke’, så kan man få en følelse af ubehag i kroppen, som gør, at man vælger en passiv handling eller adfærd, men med mulighed for indblik i egne reaktioner kan de unge lære ,at de ved at ændre tankerne, kan ændre adfærden. Pointen er, at vi er ikke vores sansninger og tanker men at vi har en bevidsthed om dem, og så bliver det nemmere at være i det, når det er svært, og så giver det den unge frihed til nye handlemuligheder” fortæller Vibeke Mønster Razak afslutningsvis.

Det bliver dog Sigge Hermann, som får det sidste ord. Han fik spørgsmålet: Er der noget du gerne vil fortælle, som jeg ikke har spurgt om, og han svarede prompte: ”Ja, gør det! Tilmeld dig et mindfulness-kursus nær dig.” Den opfordring er hermed givet videre.

Artiklen er skrevet af kommunikationsmedarbejder i Sputnik, Lene Holst Holmgård.

3 gode råd, hvis du vil forsøge dig med mindfulness

 1. ​Start med et kursus, som er tilpasset til den målgruppe, du tilhører, så du får kompetent sparring på det, du oplever. Der findes f.eks. mindfulness til mennesker med autisme eller ADHD.
 2. ​Prøv en app med guidede mindfulness-meditationer.
 3. ​Ligesom det gælder for motion, har meditation bedst virkning, når det bliver gjort regelmæssigt – og allerhelst dagligt. Allier dig med en som ved noget om mindfulness og få vejledning til daglige øvelser.​

Om Vibeke Mønster Razak

 • ​Socialrådgiver og ansat på Sputnikkollegiet.
 • ​Mange års erfaring med rådgivning af unge og voksne med autisme.
 • ​Certificeret i programmet ”My mind” hos Dr. Susan Bögels i Amsterdam og trænerassistent på det forskningsprojekt, hvor man tester programmet i Danmark.
 • Har deltaget i MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion)-forløb og certificeret som mindfulness mentor.
 • Kontakt Vibeke på vim@skolensputnik.dk

Hvad kan mindfulness hjælpe med?

 • Dæmme op for triste tanker
 • Mindske angst og depression
 • At være i kroppen eller i en følelse, selv om det er ubehageligt
 • Få ro og bedre koncentration​
Læs om kollegiet på Frederiksberg Målgruppen for Sputnikkollegiet