Sputniks tre botilbud har en fast psykolog, som understøtter det pædagogiske arbejde på kollegierne. Her kan du høre om hans arbejde.

Om Søren

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om systemisk-narrative tilgange og metoder, socialt udsatte børn og unge, stofbrug/misbrug og psykiske lidelser. Søren har solid erfaring med gruppeforløb, samtaler og inddragelse af børn og unge. Han har tidligere arbejdet som psykolog i U-turn (Københavns Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer).

Hvilke opgaver varetager du som psykolog for Sputnikkollegiet?

Det, jeg bruger mest tid på, er sparring og supervision ind i de forskellige teams på vores tre botilbud. Det indbefatter:

  • sparring og supervision med udgangspunkt i enkelte unge og personalets samarbejde med dem, fx en bestemt situation eller nogle bestemte vilkår, som personalet ønsker sparring på.
  • sparring og supervision af mere tematisk karakter, hvor jeg laver et kortere eller længere oplæg om fx en psykisk lidelse, en bestemt type adfærd eller noget tredje, som vi efterfølgende har en kvalificerende snak om med udgangspunkt i personalets hverdagspraksis.
  • Sparring i form af ”oversættelse” eller vurdering af sagsakter eller lignende fra et psykiatrisk system, som har en terminologi, der ligger tættere op ad en psykologfaglighed.

Jeg laver i udgangspunktet ikke behandling. Dét, som jeg kommer med, handler snarere om at bidrage til den fælles faglige refleksion og gøre vores opgave ift. de unge til et fælles anliggende. Jeg kan i enkelte tilfælde godt have en eller flere samtaler med unge. I så fald vil det have et afklarende eller afdækkende formål, og bruges som afsæt til at udpege nogle støttebehov og muligheder i hverdagen, eller til at pege på supplerende støttebehov i andet regi.

Hvorfor giver det mening at have en psykolog tilknyttet Sputnikkollegiet?

Personalet og ledelsen på Sputnikkollegiet repræsenterer i forvejen en stor og alsidig faglighed. Dertil har der været et ønske om at koble en psykologfaglighed på som et supplement for at kunne få dét perspektiv med på problemstillinger som kalder på det.

Mange af de unge der bor på Sputnikkollegiet har komorbiditet – det vil sige der er flere diagnoser, som optræder samtidig. Den supervision og sparring, som jeg bidrager med ind i vores teams, handler også om at adressere noget af den kompleksitet, der følger med komorbiditet.

Vores alsidige personalesammensætning hviler på rationalet om, at flere faglige vinkler giver mere udvikling. Flerfagligheden kaster lys over de forståelser og for-forståelser, som vi hele tiden producerer omkring de unge, og det hjælper os til i fællesskab at få øje på andre måder at forstå en udfordring eller en bestemt situation. Samlet set betyder det, at vores beboere får en bedre bostøtte.

Hvad kendetegner de unge, som bor på Sputnikkollegiet?

De unge på Sputnikkollegiet har mange af de samme udfordringer her i livet som alle andre unge. De er et sted i deres liv, hvor de er unge voksne, som skal lære at bo for sig selv og stå på egne ben. De skal skabe sig et ungdomsliv, en identitet og en mening med tilværelsen; hvad er det gode liv for mig, hvad har værdi for mig og hvad trives jeg med? Det er også måden, vi på Sputnikkollegiet tilgår de unge – gennem et alment og helhedsorienteret perspektiv.

Dertil er der nogle udfordringer, som vi skal være gode til at adressere, og som gør sig gældende i højere grad end for mange andre, for ellers ville de ikke være i et specialiseret tilbud som Sputnikkollegiet. De unge har stort set altid en autismediagnose, ofte i kombination med noget andet, det kan være angst, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser m.m. Det betyder, at de skal arbejde ekstra hårdt for at navigere i den kompleksitet og uforudsigelighed, og i de forventninger og krav der kendetegner vores samfund. Som professionelle voksne er det vores opgave at hjælpe dem med det og understøtte deres trivsel og udvikling.

Læs mere om Sputnikkollegiets tilbud

Se også: