botilbud

Botilbud

Denne side giver dig nyttig viden om botilbud og bosteder. Få svar på, hvilke typer botilbud der findes, hvem der kan bo der, og hvad der arbejdes med. Definition – Hvad er et botilbud? Et midlertidigt eller længerevarende tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. På botilbud modtager […]

Sådan forholder Sputnikkollegiet sig til coronavirus

OBS: Nedenstående artikel er publiceret den 20. marts 2020 og er et øjebliksbillede af situationen på daværende tidspunkt. Sputniks botilbud er stadig åbne og bemandede, og vi arbejder koncentreret på at skabe en så normal, tryg og sund hverdag for beboerne som muligt i denne tid. Fokus på de unges trivsel og stressreduktion Beboerne på […]

botilbud autisme frederiksberg

Daniels historie

Sputnikkollegiet på Frederiksberg har 12 udslusningsboliger. I én af dem bor Daniel Jung. En ung mand med en kolossal og inspirerende fightervilje. For trods en del modgang og udfordringer på sin vej, har Daniel i dag skabt sig en selvforsørgende tilværelse, som han er både glad for og stolt af. Her fortæller han om vejen […]

Unge voksne, der vægrer sig

En kortlægning fra VIVE viser en stigende efterspørgsel på rådgivning om borgere med sociale isolationsproblematikker. Henvendelserne er steget med mere end 50 % de sidste fire år. Vi giver i denne artikel vores bud på, hvordan social isolation og vægring kan hænge sammen, og hvordan det kan komme til udtryk. Af Bettina Råschou, leder af […]

Når løb og fællesskab går hånd i hånd​

Sputnikkollegiet Frederiksberg har siden 2016 haft en løbeklub. Løbeklubben er et aktivt og socialt fællesskab, som udsprang af en tidligere beboers ønske om at komme i bedre form. Løbeklubben har deltaget i adskillige officielle løb, senest Den Grønne Halvmaraton i april 2019.​​ Det startede med én beboer Første spadestik til løbeklubben blev taget i sommeren […]

​Nikolajs vej til universitetet

​I sommer afsluttede Nikolaj sin uddannelse på HF Inklusion. Siden har han taget springet til Københavns Universitet, hvor han i dag læser Historie. Her kan du høre om Nikolajs oplevelser med at starte på en videregående uddannelse. ​Nikolaj er 21 år og bor i Sputnikhyblerne, som er et botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser. Her har […]

Botilbud indsatser

Kollegieråd giver indflydelse til beboerne

Hvert år i januar er der valg til kollegierådet på Sputnikkollegiet Frederiksberg. 5 beboere og en suppleant repræsenterer beboerne og laver aktiviteter for alle. Martin R. C. har været med i kollegierådet, siden det blev oprettet for fire år siden. ”Jeg bliver et troskabsorgan, eller hvad man kan kalde det, for mine medkollegianere. De kan gå […]

Sputnik blandt vinderne af VISO-udbud​!

Socialstyrelsens nationale videns- og rådgivnings​organisation, VISO, har netop udbudt sine ydelser på voksenområdet, og Sputnik er blandt vinderne. Det betyder, at vi, som udsendt fra Socialstyrelsen, rådgiver borgere og fagpersoner i særligt komplicerede sager over hele landet. Sputnik har været VISO-leverandør siden 2016, og vi er meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Socialstyrelsen, […]