Værdier

Her kan du læse om vores værdier og vision, som er fælles for hele Sputnik-organisationen og vores mission, som er særlig for Sputnikkollegiet:

Sputniks værdier

​Sputniks værdigrundlag beskriver, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde, uanset om der er tale om børn, unge eller voksne, og uanset hvilke vilkår og omstændigheder der er omkring mødet.

 • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning – man kan ikke skabe forandring i et negativt defineret felt.
 • Vi mødes som ligeværdige men ikke som jævnbyrdige – der er tale om praktiseret ligeværd.
 • Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste – det gælder både elever, studerende, beboere, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Vi har fokus på hensigten og ikke på handlingen – læring skabes i refleksion omkring forskellen på hensigt og handling.
 • Vi lærer de unge, at de er ansvarlige for valget af deres handlinger – at lære at tage ansvar for egne valg betyder en højere grad af frihed til at kunne vælge generelt.
 • Vi er ”ordentlige voksne”. Det betyder, at vi er den forpligtende og oprigtige relation.

Sputniks vision

 • ​Vi vil være Danmarks bedste dagbehandlingsskole, STU og botilbud
 • Vi vil skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov
 • Vi vil være fyrtårn for andre – udbrede metoder og skabe anerkendelse omkring dem
 • Vi vil udvide konceptet uden for Hovedstadsområdet​
 • ​​ Vi samarbejder med kommuner på alle niveauer om en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris

Sputnikkollegiets mission

 • Vi skaber øverum, der støtter unge med autismespektrumforstyrrelser i overgangen mellem at bo hjemme og bo selv og derved overgangen mellem ung og voksen.
 • Vi understøtter et aktivt ungdomsmiljø, hvor hver enkelt ung kan blive bedre til at indgå i og bevare sociale relationer.
 • Vi støtter de unge i at blive selvhjulpne samfundsborgere, f.eks. ved at gennemføre en uddannelse.
 • Vi sikrer, at de unge forholder sig aktivt til og har mulighed for at udvikle sunde vaner, både fysisk og psykisk.