Det siger Socialtilsynet om Sputnikkollegiet:

SPUTNIKKOLLEGIET VIRUM

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et kompetent fagligt miljø, der sikrer at nyansatte bliver opkvalificerede ved sidemandsoplæring, deltager i interne målgruppespecifikke kurser og introduceres for model for drøftelser i team regi, der sikrer systematik.

Borgerne trives i tilbuddet og kan beskrive, hvordan den støtte de modtager, betyder at de oplever tryghed til at være i uddannelse eller beskæftigelse og i det hele taget være i udvikling mod egne ønsker og drømme, med de udfordringer der kan være. Medarbejderne yder en faglig og empatisk indsats og inddrager eksterne aktører ved behov.

Indsatserne er individuelle og styrker borgernes selvstændighed og sociale færdigheder. Således er alle borgere i uddannelse eller beskæftigelse eller i afklarende forløb. Hovedparten deltager i fritidsaktiviteter og socialtilsynet konkluderer, at borgerne har en aktiv og deltagende hverdag. Visiterende myndighed ser der opnås positive resultater, og hovedparten af borgerne flytter videre til egen bolig.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Virum (august 2022) >>>

SPUTNIKHYBLERNE ØSTERBRO

Det er socialtilsynets samlede vurdering at tilbuddet lever en indsats af høj faglig kvalitet og at de unge trives på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes af kompetente medarbejdere med indgående kendskab til målgruppen, herunder de unges ressourcer og udfordringer.

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder der er relevante for målgruppen og som understøtter borgernes trivsel og udvikling. Tilbuddet har fokus på borgernes beskæftigelse og uddannelse, samt på at styrke borgernes personlige og sociale kompetencer.

Medarbejderne arbejder struktureret med at understøtte borgerne individuelt, så hver ung har mulighed for udvikling af personlige kompetencer, der på sigt fører til større selvstændighed. De unge giver samstemmende udtryk for at de profiterer af indsatsen og fremkommer med flere konkrete eksempler på positiv udvikling. Socialtilsynet vurderer, at de unge mødes anerkendende og med respekt og at hver ung inddrages i hvordan støtten udformes i forhold til den enkelte unge.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikhyblerne Østerbro (januar 2021) >>>

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat skaber kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Borgerne styrkes til at udvikle selvstændighed og modenhed og er inddraget i alle forhold omkring dem selv.

Borgerne fortæller, at de er glade for at bo i tilbuddet og den støtte de får, bl.a. fra deres kollegiestøtte. Borgerne tilbydes ugentlige samtaler som bl.a. tager udgangspunkt i borgernes individuelle mål. Tilbuddet følger kontinuerligt og systematisk op på borgernes trivsel, og tilbuddet har dermed fortsat god opmærksomhed på borgernes trivsel og understøtter ved mistrivsel, i det omfang der er behov, med samtaler og særlige individuelle tiltag.

Borgerne motiveres til sund livsstil, f.eks. uddannelse/beskæftigelse, sund kost, motion og deltagelse i fællesskaber ud fra kendskab til, hvad der er meningsfyldt og relevant for den enkelte. Dermed konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet styrker borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Frederiksberg (juni 2022) >>>

Sputnikrapporten 22/23

Kontakt os

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Leder Louise Gjelfort

T: 40 59 46 62/ E:  LGJ@skolensputnik.dk

Sputnikkollegiet Virum

Leder Thomas Munk

T: 61 27 61 11​/ E: TMU@skolensputnik.dk

Sputnikhyblerne Østerbro

Leder Karen Nilsson Hasle

T: 20 66 79 80 / E: kha@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev