Botilbud for unge med autisme på Sjælland

​Sputnikkollegiet er et § 107 botilbud for unge mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser.​

Kollegier i København og Nordsjælland

Sputnikkollegiet er åbent for unge voksne i alle kommuner. Vi har tre botilbud:

  • Ungdomshybler på Østerbro
  • To kollegier på Frederiksberg og i Virum​

Hyblerne tilbyder mindre ungdomsmiljøer end kollegierne, som kan virke uoverskuelige for nogle.

Kollegiet på Frederiksberg og Hyblerne har desuden et udslusningstilbud: en overgangsordning mellem botilbuddet og egen bolig, hvor der fortsat tilbydes støtte, men i mindre omfang. Både kollegier og udslusning er godkendt som §107 botilbud.​

 

​Hvad betyder § 107 botilbud?

Vi er et § 107 botilbud, dvs. et midlertidigt botilbud for unge voksne, som har brug for særlig støtte i en periode af deres ungdomsliv, før de kan klare sig i egen bolig. Alle beboere er under uddannelse eller i et afklaringsforløb.

En del af vores § 107 botilbud er botræning i form af støtte til madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi m.m.

Sputnikkollegiet er godkendt af Socialtilsynet som § 107 botilbud under serviceloven. Se evt. mere på Tilbudsportalen (for sagsbehandlere) eller læs mere om § 107 botilbud her på siden.

Vil du vide mere?

Overvejer du, om Sputnikkollegiet kunne være et botilbud for dig? Så læs mere om visitation og indflytning eller ring til os og aftal et besøg.

Om Sputnikkollegiet og Sputnik som organisation

Sputnik er en privat organisation, der, udover botilbud, tilbyder dagbehandling og ungdomsuddannelser for børn og unge med autisme, ADHD og psykisk sårbarhed samt efteruddannelse for fagprofessionelle.

Sputnikkollegiet er udsprunget af Skolen Sputnik. Læs mere om Skolen Sputnik, Sputnik STU og Kursuscenter Sputnik.

Vores mål for både Sputnikkollegiet og Skolen Sputnik er at skabe læringsmiljøer, der gør vores elever, studerende og beboere i stand til at blive mere selvhjulpne, selvstændige og ansvarlige samt i stand til at kunne træffe egne valg for deres liv og fremtid.​

Skolen Sputnik har eksisteret siden 1999. Læs mere om Skolen Sputniks historie.

Sputnik har overenskomst med SL/Socialpædagogerne for alt pædagogisk personale.

Rart at vide for nye beboere

  • Visitation Vi holder en visitationssamtale, hvor du kommer på besøg, før du siger ja til at flytte ind.
  • Indflytning: Når har vi holdt visitationssamtale og er blevet enige om indflytning på botilbuddet, holder vi en indflytningssamtale, hvor du vil få mulighed for at møde din kommende kollegiestøtte/hybelstøtte og kan stille alle dine spørgsmål.
  • Kollegiehåndbog: Når du flytter ind, får du en kollegiehåndbog/hybelhåndbog, hvor der står alt om, hvor man kan vaske tøj, hvornår vi spiser og mange andre nyttige ting. Vi hjælper også med diverse ting som lægeskift, eboks m.m.
  • Støtte: Du får en kollegiestøtte/hybelstøtte, som sammen med det øvrige personale hjælper dig i gang på botilbuddet og støtter dig i din udvikling, mens du bor her.
  • Uddannelse/beskæftigelse: Man skal som udgangspunkt være i uddannelse, arbejde eller et afklaringsforløb for at bo på Sputnikkollegiet. Hvis du ikke er det ved indflytning, vil du og din kollegiestøtte/hybelstøtte have et særligt fokus på det i den første tid.
  • Egenbetaling for botilbud: Der er en egenbetaling, når man bor på kollegiet, som man betaler til sin hjemkommune. Den er lidt forskellig alt efter din indtægt, og hvilken kommune du bor i. Det er din kommune (og ikke Sputnik), der fastsætter beløbet.
  • Kontakt: Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Se kontaktoplysninger.
  • Vi glæder os til at tage imod dig!

Læs om dagligdagen på vores botilbud