Sådan håndterer Sputnikkollegiet coronakrisen

Sputniks botilbud er stadig åbne og bemandede, og vi arbejder koncentreret på at skabe en så normal, tryg og sund hverdag for beboerne som muligt i denne tid. Fokus på de unges trivsel og stressreduktion Beboerne på Sputnikkollegierne og Sputnikhyblerne er unge med autisme og psykiske vanskeligheder, herunder angst, OCD og psykisk sårbarhed. De kan […]

botilbud autisme frederiksberg

Daniels historie

Sputnikkollegiet på Frederiksberg har 12 udslusningsboliger. I én af dem bor Daniel Jung. En ung mand med en kolossal og inspirerende fightervilje. For trods en del modgang og udfordringer på sin vej, har Daniel i dag skabt sig en selvforsørgende tilværelse, som han er både glad for og stolt af. Her fortæller han om vejen […]

Unge voksne, der vægrer sig

En kortlægning fra VIVE viser en stigende efterspørgsel på rådgivning om borgere med sociale isolationsproblematikker. Henvendelserne er steget med mere end 50 % de sidste fire år. Vi giver i denne artikel vores bud på, hvordan social isolation og vægring kan hænge sammen, og hvordan det kan komme til udtryk. Af Bettina Råschou, leder af […]

Når løb og fællesskab går hånd i hånd​

Sputnikkollegiet Frederiksberg har siden 2016 haft en løbeklub. Løbeklubben er et aktivt og socialt fællesskab, som udsprang af en tidligere beboers ønske om at komme i bedre form. Løbeklubben har deltaget i adskillige officielle løb, senest Den Grønne Halvmaraton i april 2019.​​ Det startede med én beboer Første spadestik til løbeklubben blev taget i sommeren […]

​Nikolajs vej til universitetet

​I sommer afsluttede Nikolaj sin uddannelse på HF Inklusion. Siden har han taget springet til Københavns Universitet, hvor han i dag læser Historie. Her kan du høre om Nikolajs oplevelser med at starte på en videregående uddannelse. ​Nikolaj er 21 år og bor i Sputnikhyblerne, som er et botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser. Her har […]

Kollegieråd giver indflydelse til beboerne

Hvert år i januar er der valg til kollegierådet på Sputnikkollegiet Frederiksberg. 5 beboere og en suppleant repræsenterer beboerne og laver aktiviteter for alle. Martin R. C. har været med i kollegierådet, siden det blev oprettet for fire år siden. ”Jeg bliver et troskabsorgan, eller hvad man kan kalde det, for mine medkollegianere. De kan gå […]

Sputnik blandt vinderne af VISO-udbud​!

Socialstyrelsens nationale videns- og rådgivnings​organisation, VISO, har netop udbudt sine ydelser på voksenområdet, og Sputnik er blandt vinderne. Det betyder, at vi, som udsendt fra Socialstyrelsen, rådgiver borgere og fagpersoner i særligt komplicerede sager over hele landet. Sputnik har været VISO-leverandør siden 2016, og vi er meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Socialstyrelsen, […]

Sputnikhyblerne som lovende praksis

Vi har undersøgt Sputnikhyblerne som lovende praksis ud fra Socialstyrelsens 11 temaspørgsmål. Undersøgelsen peger på, at Hyblerne i høj grad lever op til kriterierne for lovende praksis. Samtidig har den systematiske gennemgang givet os blik for nye udviklingsområder i vores praksis. Herunder kan du læse vores svar på Socialstyrelsens 11 temaspørgsmål. I faktaboksene kan du […]

Vandretur med bål og shelter

6 friske unge fra Sputnikkollegiet på Frederiksberg har trænet lårmusklerne til en 40 km vandretur, som de tilbagelagde i flot stil. Lørdag d. 30. september stod seks beboere og to medarbejdere klar i fælleskøkkenet kl. 8 for at spise  morgenmad og smøre madpakke. De unge havde i forvejen pakket overnatningsgrej, som blev pakket i en […]